Çetin Balanuye
PhD Felsefe
English
FELSEFE ve/veya EĞİTİM
  BALANUYE.NET » HABER
26 Ekim 2021, Salı  Deneyci kirpinin açmazı (29.05.2009, Cum)

Hayvanlar arasında kendi türünü terkederek başka türlerle yakınlık içine giren sıradışı bireylerin olabileceği fikri edebiyatın sık işlediği bir konudur. Bu masalsıların sonu hep deneyci bireyin trajedisiyle biter: Şımarık ördek yavrusu kuşlar arasına karışır ve yüksekten düşüp ölür. Aslan yavrusu tilkilerle düşer kalkar ve sonunda kurnaz tilkinin sadık bir hizmetkarı olur, gücünün ayırdına varmaz, köleleşir ve bir gün olanaksız bir avın peşinde kendisi av olur. Alabalığa öykündüğü için derinlerin girdabında boğulup giden bir kurbağa…

Ama deneyci bir kirpinin öyküsünü düşünmek her açıdan daha esinleyici ve öğretici olabilir.

Deneyci kirpi eşini türünün üyeleri arasından seçmez; bu, basitçe iki kirpinin birbirine en yakın olduğu anda birbirine en fazla acı veriyor olmalarından değildir. Deneyci kirpi bu türden sıradan bir güçlüğe papuç bırakmaz. Onu, türünün dışında bir sevda arayışına yönelten asıl itki deneyciliğidir. Yeni olana zaafı, güvenli olanı terketmesine yolaçar. Deneyci kirpi, kendi toplumunun konforunu katlanılmaz bulur, ürkerek ve tedirgince de olsa yola çıkar.

Bu yol ıstırab yoludur! Yabancıları tanımak, alışmak, güvenmek, dost olmak, sevmek, onlara tutulmak… ama en fazla bir kirpi oku mesafesinde durmak.

Deneyci kirpinin ıstırabına aşık olup da hesapsızca sarılanın canı yanar. Canı yana yana sevenin eti delik deşik olur. 

Terkederken ağlayan kirpinin gözyaşları çaresizlikten, kudreti merhametten kaynaklanır…

 
ÖZGEÇMİŞ | YAYINLAR | TEZLER | SUNUMLAR | Ders Notları | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 Çetin Balanuye
www.balanuye.net