Çetin Balanuye
PhD Felsefe
English
FELSEFE ve/veya EĞİTİM
  BALANUYE.NET » YAYINLAR
26 Ekim 2021, Salı  YAYINLAR
Pedagoji ve Bilgelik (29.01.2004, Per)

“Kulağına küpe olsun, şunu şöyle bilmeli, bunu böyle yapmalısın!” demenin giderek olanaksızlaştığı böylesi bir tedirgin filozoflar çağında, Edgar Morin, Unesco’nun isteği üzerine Gerekli Yedi Bilgi’yi yazdı. Kitabın adındaki “bilgi”, İngilizce çeviride “ders” (lesson) sözcüğüyle karşılanmış. Bu sözcüğün çağrışımları, Morin’in bilgece önerilerini sıralarken seçtiği biçemle uyuşmakta, ancak önerilerin kendisiyle çelişmekte gibi görünüyor. Morin, kulaklara küpe olacak kadar kesin, geçerli ve değişime dayanaklı bir dersin olamayacağını, üstelik bunun zorunlu olarak kötü bir şey de olmayabileceğini söylüyor. Ama bunu, kendini ancak yaşlı bir bilgenin ses tonuna gizleyebilecek yumuşak bir otoritenin kesinliğiyle söylüyor. Devamı >>

Designing a Creative History Course: A Model (28.04.2003, Pts)

This study is an output of a one-semester length study of ‘course design’. The course entitled “Practicum in Designing Curriculum and Instruction” is a hands-on type course in which students are expected to design a curriculum in their area of specialization and field test if applicable at least one unit out of the whole design. Devamı >>

Basil Bernstein'in eğitimle hesaplaşması (1.10.2001, Pts)

Geçen yıl bu zamanlar, 2000 yılı Eylül ayında, Basil Bernstein Londra’da öldü. Londra Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Politik Çalışmalar Bölümünde profesör olarak çalışan Bernstein, genel olarak sosyolinguistik alanında, özellikle de eğitim sosyolojisi alanında özgün ve etkili çalışmaları ile tanınıyor. Bu yazı, ülkemizde belli sayıda akademisyenin dışında bugüne kadar pek geniş bir çevrenin ilgisini çekmemiş olan Bernstein’i tartışmaya açmayı amaçlıyor. Böylece, bir taraftan düşünüre yönelik farklı okuma çabalarına bu yakadan bir katkıda bulunulabilir, diğer taraftan da ülkemizde yaşanan kimi toplumsal sorunlara Bernstein’in gözüyle bakma olanağı doğabilir. Devamı >>

Öykü Neye Yönelir? (1.08.2001, Çar)

“Öykü neye yönelir?” diye soranın, “ne cüretle soruyorsun?” karşılığını göze alması gerekir. Şu ya da bu yazarın öyküsüne gönderme yapmadan, bir yazın türü olarak öykünün yönelişini saptamak neredeyse olanaksızdır. Üstelik, öykücü sayısı kadar öyküleme biçemi vardır demek bile güçlüğü gidermez. Öykücü, bir öyküden diğerine, birbirine hiç benzemez kalkışmalara girişebilir; öykü biçeminin adeta ele avuca gelmesini engellemek istercesine şaşırtmalı bir öykü seçkisi yaratabilir. Devamı >>

Demokratik bir kalkışma olarak eğitim felsefesi (1.01.2001, Pts)

Eğitim denince akla ilkin patırtı, gürültü, uzlaşmazlık ve gerilimin geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Özel okulların yıllık ücret artışları, türban yasakları, okul servislerinde yaşanan terör, sınavlar ve dershaneler, zorunlu eğitim süresinin ve içeriğinin ne olacağı... Toplumsal uzlaşmanın bu denli eksik olduğu bir alanda, ilginçtir, eğitimi merkeze alacak bir tartışma geleneğinin oluşmasına da gereksinim duyulmuyor. Giderek daha çeşitli ve nitelikli yayını okuyucuyla buluşturduğu görülen çeşitli yayınevleri, eğitim felsefesi alanında Batı’da yayımlanan onca “sıkı” kitabı bir tarafa bırakıp, eğitimi, “on derste filanca” ya da “filanca eğitim gurusundan dersler” tadında hafif, eğlencelik bir tür kategorisine sokacak bir yayıncılık anlayışı sergiliyor. Nedense eğitimi bir türlü ciddiye alamıyoruz. Farklı gerekçelerle ama her zaman belli bir klişeye gönderme yaparak, ya eğitimin salt ideolojik bir araç olduğu ve eğitimi içerden dönüştürmenin olanaklı olmadığını söyleyerek ya da eğitimin her derde deva olduğunu söyleyerek işin gerektirdiği eleştirel irdeleme yükünden kurtuluveriyoruz. Devamı >>

1 2 3 4 5
 
ÖZGEÇMİŞ | YAYINLAR | TEZLER | SUNUMLAR | Ders Notları | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 Çetin Balanuye
www.balanuye.net